preloaderlogo

Kentsel Dönüşüm

Uzun İnşaat olarak başta bulunduğumuz bölge olmak üzere, İstanbul’un birçok semtinde sağlıksız, eski binaların yıkılarak günün teknolojisine uygun, daha dayanıklı, uzun ömürlü ve çağdaş yapıların yapılmasını görev kabul ettik.  Eskiyen, ekonomik ömrünü doldurmuş binaları yıkıp, kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı, semt dokusuna uygun ve akıllı bina özelliklerine sahip yeni yaşam alanlarına dönüştürüyoruz.

Bunun yanı sıra yine yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda daha kaliteli ve daha dayanıklı beton sınıfları ve yapı çeliği cinsleri üretilmekte, teknik özellikleri yüksek beton santralleri, beton mikserleri, pompaları ve her türlü inşaat malzeme ve makinaları yapılmakta olup bu malzemeler yeni yapılan yapılarda kullanılmaya başlanılmıştır.

Bu arada 2001 yılında çıkartılan 4708 sayılı kanunla yapıların denetlenmesiyle ilgili olarak daha ciddi çalışmalar yapılmaya başlanmış olup, projecilerin sorumluluğunun yanı sıra, yapı denetim firmaları da sorumlu kılınmış, şantiye şefliği zorunlu hale getirilmiş, zemin etüdleri daha sağlıklı yapılmaya  ve imalatlarda kullanılan beton ve yapı çeliği  kalitelerinin proje değerlerine uygun olup olmadığının kontrolleri yapılarak denetim altına alınmaya başlanmıştır.